Mijn man Joost en ik gaan graag op weg met een (opstartende) (woon)groep. Vanuit onze expertise met de oprichting en bouw van cohousing De Okelaar en het bijhorende gemeenschapscentrum gaan we samen met de groep aan de slag. 

Meer info op

 

https://samenbramenplukken.be/nl 

 

 

We zijn thuis in vergader- en besluitvormingstechnieken, conflictbemiddeling, juridische vormgeving, gezond financieel beleid en opbouwen van financiële draagkracht, in ecologisch en betaalbaar bouwen en verbouwen. 

Onze focus ligt op empoweren van de groep: zoveel mogelijk kennis en vaardigheden verwerven om het zelf (verder) te doen.

 

Omdat wij met twee zijn kunnen we afwisselend of samen geconsulteerd worden, naargelang de gevraagde expertise en behoeften van de groep.

 

Teams op de werkvloer

Vergadertechnieken en besluitvorming

Conflictbemiddeling 

Teambuilding en samenwerking via organisatie opstellingen

Groepsdynamiek 

Pasklare workshops

In deze top 4 van nodige skills om te werken in een team of in een (woon)groep zitten onderstaande thema's. Je kunt ook beroep op ons doen voor één of meerdere van deze workshops. Aan huis en op maat van je groep:

1. vergadertechniek en vergaderaccommodatie:  tools tot effectief én plezierig vergaderen.

2. (technieken voor) besluitvorming: Beslissen we in consensus of gaan we stemmen? Waarom wel of niet? Hoe werkt dit? Wat is consensus ? Wat is sociocratie? Wat is Consent? Concrete oefeningen en tools tot besluitvorming. Kies en ondervind wat werkt voor jullie groep.

3. Hoe omgaan met conflicten: tools en technieken om zelf, ook zonder bemiddelaar, met conflicten aan de slag te gaan. En aftoetsen wanneer het wel nodig/raadzaam is om een externe bemiddelaar in te schakelen. Indien nodig treed ik op als bemiddelaar.

4. Vrij en open en liefdevol communiceren: dit is zonder (voor)oordeel, op een mainier dat jijzelf en de ander er beter van wordt. Ook leren omgaan met "le non dit".

 

 

Consultprijs: 50 euro per uur (1 persoon) of 80 euro (2 personen), 150 euro voor een dagdeel (1 persoon) of 250 euro voor een dagdeel (2 personen) voor een woongroep of een vzw of een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

85 euro per uur (1 persoon) en 500 euro per dagdeel (1 persoon) voor een bedrijf.

 

Foto: Genesis 2, kunstwerk van Guido Stoop, the Art of hmm