Groepen

 

 

Mijn man Joost en ik gaan graag op weg met een (opstartende) (woon)groep. Vanuit onze expertise met de oprichting en bouw van cohousing De Okelaar en het bijhorende gemeenschapscentrum gaan we samen met de groep aan de slag. 

Meer info op

 

www.samenbramenplukken.be 

 

We zijn thuis in vergader- en besluitvormingstechnieken, conflictbemiddeling, juridische vormgeving, gezond financieel beleid en opbouwen van financiële draagkracht, in ecologisch en betaalbaar bouwen en verbouwen. 

Onze focus ligt op empoweren van de groep: zoveel mogelijk kennis en vaardigheden verwerven om het zelf (verder) te doen.

 

Omdat wij met twee zijn kunnen we afwisselend of samen geconsulteerd worden, naargelang de gevraagde expertise en behoeften van de groep.

 

Teams op de werkvloer

Vergadertechnieken en besluitvorming

Conflictbemiddeling 

Teambuilding en samenwerking via organisatie opstellingen

Groepsdynamiek 

 

 

Consultprijs: 50 euro per uur (1 persoon) of 80 euro (2 personen), 150 euro voor een dagdeel (1 persoon) of 250 euro voor een dagdeel (2 personen) voor een woongroep of een vzw of een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

85 euro per uur (1 persoon) en 500 euro per dagdeel (1 persoon) voor een bedrijf.

 

Foto: Genesis 2, kunstwerk van Guido Stoop, the Art of hmm